Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl

Nocne czy dzienne sprzątanie nieruchomości komercyjnych?

Porządek według Holbacha – francuskiego filozofa doby oświecenia – to jedna z nieskończenie wielu, statystycznie – nieprawdopodobna wersja chaosu. Sztuką jest zatem tę wersję chaosu doprowadzić do stanu użyteczności. W tym właśnie pomocne są serwisy sprzątające.

O jakiej porze najlepiej jest wykonywać prace porządkowe w biurowcach? Kiedy lepiej sprawdzi się serwis nocny, a kiedy serwis dzienny? Czy obecność ekipy sprzątającej ma wpływ na jakość wykonywanych obowiązków przez pracowników firmy? Kiedy należy rozważyć zmianę trybu pracy ekipy sprzątającej? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Usługi porządkowo-czystościowe – czy pora ma znaczenie?
Jako pracownik biura przykładam bardzo dużą wagę do porządku, jaki w nim panuje. Z uwagi na charakter pracy – częsty osobisty kontakt w biurze z klientami, rozmowy telefoniczne, narady wewnętrzne – zdecydowanie preferuję tryb pracy popołudniowej ekipy sprzątającej. Dlaczego? Otóż sale dedykowane spotkaniom są z reguły pozajmowane, pracownicy pracują przy swoich stanowiskach i nie ma przestrzeni dla ekipy porządkowej. Pomimo najszczerszych chęci nie byliby w stanie – bez reorganizacji pracy zespołów projektowych – wykonywać swoich obowiązków. Na potwierdzenie powyższej tezy pragnę przetoczyć wyniki badania na temat postrzegania personelu sprzątającego przez pracowników biurowych przeprowadzonego przez firmę SCA i markę Tork [1].

Analiza wyników pokazuje następujące tendencje:

  • 35,6% pracowników czuje się mało komfortowo, kiedy w czasie dnia pracy sprzątana jest ich przestrzeń biurkowa, a 37,2% również mało komfortowo czuje się w przypadku odkurzania.

Co ciekawe, formy porządku, które nie generują hałasu są dla pracowników biurowych w pełni akceptowalne w trakcie dnia pracy. Mówimy tu o:

  • czyszczeniu sanitariatów
  • uzupełnianiu braków w postaci ręczników, papieru toaletowego, itp.

Patrząc na tendencje rynkowe – odchodzi się od serwisów nocnych. Powracając do badania firmy SCA i marki Tork tylko u 5,4% badanych serwis sprzątający przebywał w biurze w porze nocnej. Zdecydowana większość opowiedziała się za popołudniem (32,7%) oraz porannymi godzinami (27,8%). Takie rozwiązanie implikuje zmiany w postaci doboru odpowiednich pracowników ekipy sprzątającej. Znając charakter i spektrum działania obsługiwanej firmy, wysyłana ekipa sprzątająca powinna być wyposażona w pewne cechy i umiejętności. Dla przykładu: bezpośredni kontakt z pracownikami biurowymi wymaga zdolności interpersonalnych, tak aby zainicjować i podtrzymać pozytywną relację. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt naszego biologicznego rytmu dnia. Ewolucja przystosowała nas do działania w ciągu dnia. Naturalnym jest więc, że największą efektywność osiągamy o tej porze. Dotyczy to wielu zawodów – także w branży sprzątającej.

Wyniki badania pokazują, że dla niemalże 50% ankietowanych wchodzenie w bliższe relacje z pracownikiem ekipy sprzątającej nie stanowi problemu. Jako miejsce komfortowych spotkań ankietowani zaznaczyli korytarz (69,2%), kuchnię (62,9%) czy recepcję (64,2%). Co ciekawe, ankietowani zwrócili uwagę na sposób ubioru firmy sprzątającej i czują się bardziej komfortowo, gdy pracownik ubrany jest w specjalny uniform. Ważny jest również ten sam język, w jakim mówi pracownik i sposób komunikacji, a mianowicie forma grzecznościowa, jaką jest przywitanie się w miejscu pracy.

Na co się więc zdecydować?
Wspomniany wyżej charakter pracy biura decyduje o wyborze trybu pracy podczas sprzątania biurowca. Mając na uwadze procesy wewnętrzne i zewnętrzne zachodzące w organizacji, należy gruntownie zastanowić się nad konsekwencjami zatrudniania ekipy sprzedającej w nocy i w dzień. Jak pokazuje badanie, pracownicy chętnie wchodzą w interakcje z serwisem sprzątającym, co eliminuje barierę wzajemnej nieufności i wrogości. Przemawia to za zatrudnieniem ekipy porządkowej w trakcie godzin pracy (kiedy jakość jej pracy jest najlepsza) lub w godzinach popołudniowych (kiedy pracownicy opuścili już biura).