Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl
1665
DC SYSTEM Sp. z o.o.
04-242 Warszawa, ul. Marsa 56a
Telefon +48 22 460 44 95,
E-mail: cc.dcsystem@impel.pl

REGON 011189871
NIP 522-10-23-717
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000769419

Kontakt handlowy:
Sylwester Pacyniak
T: 510 011 594
E-mail: s.pacyniak@dc-system.com.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Łukasz Onysyk
Tel: + 48 22 211 18 60
E-mail: iod.dcs@impel.pl

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami poprzez wypełnienie formularza. Sprecyzuj temat kontaktu, co pozwoli nam szybciej udzielić odpowiedzi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DC SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-242), przy ul. Marsa 56a (dalej DC System).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.
Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >