Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl
1665
DC SYSTEM „Company” Sp. z o.o. Sp. k.
04-242 Warszawa, ul. Marsa 56a
Telefon +48 22 460 44 95,
E-mail: cc.dcsystem@impel.pl

REGON 011189871
NIP 522-10-23-717
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000455919

Kontakt handlowy:
Sylwester Pacyniak
T: 510 011 594
E-mail: s.pacyniak@dc-system.com.pl

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami poprzez wypełnienie formularza. Sprecyzuj temat kontaktu, co pozwoli nam szybciej udzielić odpowiedzi.