Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl

„Informacja o przekształceniu spółki DC System „Company” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na spółkę DC System Sp. z o.o.”

W dniu 01.02.2019 r. Sąd zarejestrował przekształcenie spółki DC System „Company” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na spółkę DC System Sp. z o.o.

Powyższe oznacza, że z dniem 01.02.2019 r. spółka DC System Sp. z o.o. weszła we wszystkie prawa i obowiązki jakie przysługiwały przed przekształceniem spółce DC System „Company” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Zmianie uległ numer KRS. Numery NIP i REGON pozostają bez zmian

KRS: 0000769419

Potwierdzeniem faktu przekształcenia jest treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Impel System Sp. z o.o. (KRS nr 0000769419), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW