Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl

Czystość w domu i w biurze

Czystość każdy z nas interpretuje inaczej, jednak zawsze związana jest ona z utrzymaniem porządku, a zatem jest rezultatem sprzątania. Niezależnie od tego, czy dbamy o czystość we własnym domu czy też w firmie, niezwykle ważne jest uświadomienie sobie, że to, jak duża warstwa kurzu będzie zalegała na szafkach, nie wpłynie jedynie na wygląd wnętrza, ale też na zdrowie osób, które w nim przebywają. O ile w domu, to sami wyznaczamy sobie granicę czystości, o tyle w biurach i zakładach przemysłowych podlega ona pewnym normom.

Wolność Tomku, w swoim domku
Czystość i porządek w domu to indywidualna sprawa jego mieszkańców. Jedni sprzątają kilka razy w tygodniu, inni mają przeznaczony na ten cel jeden dzień, a są też tacy, którzy sprzątają, jak sami mówią: „wtedy, kiedy jest brudno”. Nie istnieją ściśle ustalone reguły dla wszystkich, każdy wyznacza sobie je sam.

Nie każda z czynności sprzątających musi być wykonywana codziennie. Wycieranie blatów w kuchni czy też wyrzucanie śmieci zazwyczaj wymaga naszego wysiłku każdego dnia. Odkurzanie i mycie podłóg to często te obowiązki, z których wywiązujemy się raz w tygodniu. Nikt nie przeprowadza „testu białej rękawiczki”, nikt nie weryfikuje, jakich środków czystości używamy, nikt również nie wymaga od nas stosowania się do harmonogramu sprzątania. Inaczej jest jednak w sprzątaniu biur i firm. Są to instytucje, które podlegają kontrolom i muszą stosować się do zasad i spełniać określone normy.

Wspólne poczucie odpowiedzialności
W jednej firmie pracuje niekiedy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pracowników. Przestrzeń biurowa nie jest, jak w przypadku domu, naszą prywatną, a dzielimy ją z innymi osobami z różnych środowisk. Właściciel firmy powinien uświadomić sobie, że jest on odpowiedzialny za cały swój zespół. Musi więc zadbać o jego bezpieczeństwo i higienę pracy, a to z kolei związane jest z utrzymaniem należytej czystości w miejscu, w których każdy spędza codziennie minimum 8 godzin. Najczęściej przedsiębiorcy korzystają z usług firmy sprzątającej. Wybierając tę profesjonalną, która zwraca uwagę na ekologiczne środki czystości pozbawione detergentów, mają oni pewność, iż zapewniają swoim pracownikom warunki pracy sprzyjające ich zdrowiu. Istnieją przepisy, a dokładniej rozporządzenie REACH, w którym zawarto informacje na temat środków chemicznych dopuszczonych do użytku w Unii Europejskiej.

Również systematyczność sprzątania jest zupełnie inaczej postrzegana niż przy utrzymaniu porządku w domu. Urządzenia sprzątające, jakimi dysponują firmy sprzątające powinny być dostosowane do wielkości powierzchni, tak by w krótkim czasie można było dokładnie posprzątać jak największy metraż.

Usługi sprzątające w świetle prawa
Każda firma sprzątająca powinna stosować się do wymogów związanych z wykorzystywaniem środków czyszczących. Ponadto, pomimo że właściciel budynku odpowiedzialny jest za stabilność powierzchni podłóg – nie powinny być one śliskie i pylące – to zlecając usługi sprzątające zewnętrznej firmie, dzieli się w pewnym stopniu swoją odpowiedzialnością. Każda profesjonalna firma zajmująca się utrzymaniem czystości w biurowcach jest świadoma swoich obowiązków. Wywiązanie się z nich odpowiednio przekłada się w dużej mierze na bezpieczeństwo pracowników firmy, a także ich zdrowie.