Dbamy o szlif każdego szczegółu
(71) 711 00 00 |cc.dcsystem@impel.pl

4 czynniki Sinnera dla efektywnego i opłacalnego sprzątania

Kiedy w branży sprzątającej pojawiły się specjalistyczne urządzenia odciążające pracę człowieka, dostrzeżono pewną zależność. Czyszczenie powierzchni z uwzględnieniem dodatkowo odpowiednich środków, może przynieść jeszcze większe efekty, w znacznie krótszym czasie.

Pod pojęciem „efektywne” rozumiemy nie tylko „przynoszące pożądane efekty”. Mamy na myśli również optymalizację całego procesu sprzątania, czyli uwzględnienie kilku czynników, warunkujących osiągnięcie zamierzonych rezultatów, jaką jest czystość powierzchni. Według Herberta Sinnera, szefa technologii dozowania detergentu w firmie Henkel i twórcy koła Sinnera, powodzenie w czyszczeniu warunkują 4 czynniki:

  1. Środki chemiczne – rodzaj stosowanych środków czyszczących, w tym również wody. W ich wyborze uwzględnić należy stopień zabrudzenia oraz rozpuszczalność brudu.
  2. Czynniki mechaniczne – siła tarcia, jaka warunkuje usunięcie zabrudzenia. Różnice dostrzegalne są przede wszystkim przy czyszczeniu ręcznym i mechanicznym. Pod uwagę brane są środki mechaniczne.
  3. Temperatura – w wielu przypadkach wysoka temperatura przyśpiesza proces czyszczenia i pozwala osiągnąć pożądane efekty w krótszym czasie. Przeważająca większość środków czyszczących opartych na wodzie wykazuje się skutecznością przy użytkowaniu ich już w temperaturze pokojowej. Tym bardziej, że niektóre z substancji, jakie zawarte są w środkach, pod wpływem wysokiej temperatury szybko ulatniają szkodliwe dla zdrowia człowieka substancje.
  4. Czas – środki czystości potrzebują czasu, aby zacząć działać. Często ignorowany, ale istotny czynnik.

Rysunek przedstawiający organizację procesów czyszczenia i dezynfekcji – koło Sinnera.

Przy profesjonalnym sprzątaniu biurowców konieczne jest uwzględnienie wszystkich tych czynników, co pozwala na
– usunięcie zabrudzeń w maksymalnie krótkim czasie,
– z wykorzystaniem małej ilości środków czyszczących i
– przy maksymalnie niskim wkładzie pracy.

Przekłada się to na czas czyszczenia, jak też koszty, które ponosi firma zlecająca ekipie sprzątającej utrzymanie porządku w biurze.

Sprzątanie w technologii ręcznej i maszynowej

Przy sprzątaniu wykorzystuje się dwie technologie – tradycyjną ręczną oraz nowoczesną maszynową. Pierwsza z nich związana jest z dłuższym czasem wykonywania poszczególnych czynności, a czynnikiem mechanicznym są mięśnie ludzkie. Przy sprzątaniu w technologii maszynowej, czas sprzątania zmniejsza się nawet czterokrotnie. Ponadto, maszyny czyszczące zastępują ludzkie mięśnie, a to dodatkowo podnosi komfort i efektywność sprzątania. Z tego powodu ekipa sprzątająca najczęściej w swojej pracy stosuje nowoczesne maszyny, które pozwalają jej zaoszczędzić czas bez utraty na jakości rezultatów.

Wszystko zależy jednak od warunków architektonicznych oraz ustaleń pomiędzy właścicielem nieruchomości oraz firmą sprzątającą. Dlatego w DC System każdy klient to indywidualne podejście, dostosowane do potrzeb najemcy.